Företagsskatt och RUT-avdrag

F-skatt eller företagsskatt som det egentligen heter, ger egna företagare rätt att själva betala in preliminär skatt samt sociala avgifter. Detta innebär att ni/kunden som anställer oss själva inte behöver betala in någon preliminär skatt eller sociala avgifter för arbetet vi har utfört.

Från och med 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion på hushållsnära tjänster. För dig som kund innebär detta att du enbart betalar oss som utför arbetet hälften av det faktiska priset. Resten av priset betalar skatteverket.

Detta innebär alltså att alla privatpersoner som beställer hushållsnära tjänster av oss på Trivselstäd i Linköping kan dra av 50 % av arbetskostnaderna.

Dessa tjänster som vi utför måste ha direkt koppling till dig och ditt hem, och RUT-avdraget dras automatiskt av på fakturan på alla privatpersoner.

För att kunna utnyttja RUT-avdraget måste du ha fyllt 18 år. Du köper tjänsterna samt vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Högsta beloppet per person är 50 000 kr/år. RUT-avdraget får inte heller överskrida kundens slutgiltiga skatt.

För mer information gå in på www.skatteverket.se/husarbete.